Ngày 14.03: Người nào cần đi làm hoà?

14/03/14 Thứ Sáu tuần 1 MC

Mt 5,20-26

Người nào cần đi làm hoà?

“Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)

Suy niệm: Thường thì ai đang có chuyện bất bình với người khác, người ấy mới cần phải đi làm hoà. Còn Chúa, Chúa đòi hỏi hễ ai nhận thấy người khác đang bất bình với mình, mình đã phải đi bước trước làm hoà rồi. Hơn nữa nếu tôi là nguyên nhân khiến cho người khác bất bình, thì việc tôi đi làm hoà đã là lẽ đương nhiên. Nhưng ngay cả khi tôi phải chịu sự bất bình vô cớ, tôi cũng phải là người trước tiên lên tiếng hoà giải nữa. Như thế mới đúng là cung cách của người môn đệ Chúa.

Mời Bạn: Hoà giải không chỉ là một mệnh lệnh đơn thuần như mọi mệnh lệnh mà còn là một mệnh lệnh mà Chúa nhấn mạnh còn quan trọng hơn cả việc dâng của lễ trên bàn thờ nữa. Chính Ngài là Con Thiên Chúa đã đến trần gian để hoà giải chúng ta là tội nhân với Thiên Chúa là Cha Ngài. Mọi thánh lễ chính là hy tế hoà giải Chúa thực hiện cho từng người chúng ta. Thật là hay nếu mọi người đều làm khi bắt đầu thánh lễ là đấm ngực thú tội: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” và tiếp sau đó chủ động đi làm hoà với nhau.

Chia sẻ: Theo ý bạn, để có thể đi làm hoà, về phần bạn, bạn phải làm gì?

Sống Lời Chúa: Thực hành ngay: đi làm hoà với người đang có chuyện bất bình với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ. Chúng con là những người tội lỗi và dễ bất bình với tha nhân. Xin cho chúng con mạnh dạn  làm hoà với anh chị em mình để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa.