Ngày 14 tháng 10 Chân phước Ma-ri-a Pút-xơ-panh

Ngày 14 tháng 10

Chân phước Ma-ri-a Pút-xơ-panh
Trinh nữ (1653-1744)

Chị Ma-ri-a sinh tại Ðuốc-đăng ngày 14 tháng 10 năm 1653, trong một gia đình Công giáo. Miệt mài với công việc đan bố lụa ngay từ còn bé, chị đã sớm nuôi dưỡng lòng bác ái trong những lần theo mẹ đến thăm những bệnh nhân nghèo tại viện bác ái.

Năm 1685, với tầm nhìn rộng mở trước tiến triển của xã hội, chị Ma-ri-a đã biến công việc làm ăn gia đình thành cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Chị thâu nhận công nhân tuổi từ 15 đến 25, và nâng cao vai trò của những công nhân này bằng cách bãi bõ thuế học nghề, trả lương theo sản phẩm và tạo cơ hôi thăng tiến trong công việc. “Cuộc cách mạng” công nghiệp này đã góp phần tăng trưởng đời sống kinh tế cho dân cư thành phố.

Thế nhưng, năm 1696 đánh dấu một bước ngoặc lớn lao trong cuộc đời chị, chị xin dâng hiến trọn đời cho việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Chị lui về Xanh-vin ở Bô-xơ để thiết lập một cộng đoàn Dòng Ba Ða Minh nhằm mục đích dạy dỗ các thiếu nữ và phục vụ các bệnh nhân nghèo ở thôn quê. Chị đã tôn nhận Ðức Ma-ri-a dưới tước hiệu “Ðức Mẹ Dâng Mình” làm đấng bảo trợ cho các chị em của mình.

Chị Ma-ri-a Pút-xơ-panh dạy rằng, việc phục vụ trong đức ái phải được nối kết trực tiếp với đời sống chiêm niệm và việc loan báo Lời Chúa. Chị luôn khao khát được loan báo cho mọi người nhận biết và yêu mến Ðức Giê-su Ki-tô. Chị an nghỉ bình an trong Chúa ngày 24-1-1744, ở tuổi 90.

Ngày nay, cộng đoàn các Nữ tu Ða Minh Bác ái mang thánh hiệu “Ðức Mẹ dâng mình” diện ở 33 nước trên 4 châu lục. Khi chị Ma-ri-a Pút-xơ-panh đã trở thành người mở đường, những người đi sau thừa hưởng tinh thần của chị đã ra sức đáp ứng cho những nhu cầu của thời đại và sự khẩn thiết của việc loan báo Tin Mừng.

Ðức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II tôn phong chân phước cho chị ngày 20-11-1994.

Lời nguyện
Lạy Chúa là Ðấng thấu suốt mọi sự, Chúa đã ban cho chân phước Ma-ri-a Pút-xơ-panh có tầm nhìn rộng mở trước những tiến triển của xã hội và lòng bác ái nồng nàn. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con biết mưu cầu lợi ích cho tha nhân bằng việc xây dựng nước Chúa nơi trần gian này. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *