Ngày 17.09.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên

THỨ NĂM: 17.09.2015
Lc 7, 36 – 50

 

1. Ghi nhớ: “ Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông ” . (Lc 7,40)

2. Suy niệm: Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rất nhiều điều, nhưng ở đây chúng ta thử một lần chiêm ngắm gương Chúa Giêsu về đức hiền lành và khiêm nhượng qua cử chỉ ôn tồn dịu dàng với ông Simon đã có thái độ khinh dễ, xúc phạm đến Chúa khi Chúa để cho người đàn bà tội lỗi chạm vào. Simon xúc phạm khi nghĩ rằng: “ nếu ông này quả thật là tiên tri thì phải biết người phụ nữ đang chạm vào mình là ai.. ” . Nói như vậy là ông Simon đánh giá thấp Chúa Giêsu, cho rằng Ngài không phải là tiên tri thật, thậm chí nghĩ rằng Chúa Giêsu đồng lõa, chung bọn với quân tội lỗi mà ở đây là một phụ nữ. Nhiều khi chúng ta vẫn hay vội vàng đánh giá người khác qua những gì chúng ta thấy bên ngoài.

3. Sống Lời Chúa: Tìm hiểu và thông cảm với tha nhân hơn là đánh giá, xét đoán.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi của con đã làm cho Chúa phải chết đau đớn trên thánh gía, xin tha thứ cho con và dạy con cũng biết tha thứ cho anh em đã vấp phạm đến con cách vô tình hay cố ý. Amen.