Thánh Lễ An Táng ông Đaminh Đỗ Xuân Sinh, Trưởng BPVHĐĐM GP. Bùi Chu

Ngày 13 tháng 9 năm 2015 lúc 14 giờ, thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho ông ông Đaminh Đỗ Xuân do cha đặc trách Giuse Nguyễn Cao Huấn,OP., chủ tế tại nhà thờ Đền thánh Sa Châu. Cùng đồng tế có cha Phụ tá đặc trách Giuse Hà Đình Tuấn, OP. Tham dự thánh lễ còn có các thầy dòng Đaminh, ông Giuse Trần Xuân Vinh đại diện BPVHĐ tỉnh, đông đủ BPVcủa 13 liên huynh, nhiều anh chị em thuộc các huynh đoàn của Liên Huynh cơ sở.

Sau thánh lễ mọi người cùng ra niệm hương trước thi hài và cầu nguyện cho ông tại tang gia. Buổi niệm hương còn có sự hiện diện của cha chính Giáo phận Giuse Nguyễn Đức Giang. Trước phút cầu nguyện, vị đại diện huynh đoàn tỉnh, huynh đoàn giáo phận, lên đặt hương hoa kính viếng và nói lên sự hy sinh phục vụ của ông và sự luyến tiếc của mọi người đối với ông Đaminh.

Trong chương trình viếng và cầu nguyện, còn có đoàn của BPVHĐ Hải phòng, BPVHĐ Thái Bình do các anh Giuse Vũ Duy Ái, Giuse Phạm Thanh Ngọc là trưởng đoàn đại diện cho 5 giáo phận miền Bắc tới kính viếng ông Đaminh.

Ngày 14/9/2015 thánh lễ an táng, tiễn biệt trọng thể tại nhà thờ Đền Thánh Sa Châu do cha Giuse Đinh Công Phúc, cha Giáo Chủng viện Bùi Chu chủ tế.

 

Lễ cầu nguyện và tiễn đưa ông Đa minh kết thúc lúc 9 giờ 30 trong niềm luyến tiếc của gia đình bà con giáo xứ và anh chị em huynh đoàn giáo phận.

 

  Ngọc Năng