Ngày 17.10: Nợ máu các ngôn sứ

17/10/13 Thứ Năm Tuần 28 TN

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục, tử đạo  

Lc 11,47-54

 

Nợ máu các ngôn sứ

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị biết giữa bàn thờ và Thánh Điện.” (Lc 11,50-51)

flower21

Suy niệm: Cái chết của Aben, người công chính đầu tiên của loài người bị sát hại bởi chính anh mình được Chúa Giêsu kể như cái chết của một ngôn sứ. Là ngôn sứ, không nhất thiết phải là những nabi (ngôn sứ “chuyên nghiệp”) của Do thái thời xưa. Cũng không nhất thiết phải rao giảng như Isai hay Êdêkien, mà chỉ nguyên đời sống công chính thánh thiện, như của Aben, đã đủ là một lời ngôn sứ đích thực và có giá trị rồi. Mặt khác, các ngôn sứ bị bách hại bằng nhiều cách. Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài, tôi mới trở thành kẻ giết các ngôn sứ, mà ngay khi từ chối lắng nghe lời mời gọi sống công chính, tôi đã góp phần bách hại các ngôn sứ và “bị đòi nợ máu” các ngài rồi.

Mời Bạn: Có khi nào bạn châm chọc chế diễu, vì vô tình hoặc chỉ để mua vui, một người bạn đang làm một điều tốt? Hoặc có khi nào bạn cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó trở thành lời tố giác lối sống bê bối của mình? Hẳn bạn không ngờ rằng những lúc đó, bạn đang “bách hại” hoặc đang “xây mộ” cho người “bạn ngôn sứ” ấy.

Chia sẻ: Bạn chia sẻ về một ai đó làm một việc gì đó mà bạn cho là có tính cách ngôn sứ, nghĩa là có thể chuyển đạt cho mình lời của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tập đón nhận điều tốt cách thành tâm: người làm điều tốt, ta khen ngợi, noi theo; người nhắc nhở sửa lỗi cho ta, ta nhìn nhận khuyết điểm, cám ơn và sửa chữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn phục thiện biết sẵn sàng đón nhận lời người khác sửa lỗi cho con.