Ngày 18.03: Lời Ngài là sức sống của con

18/03/15 Thứ Tư tuần 4 MC
Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem
Ga 5,17-30

Lời Ngài là sức sống của con

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5,17-30)

Suy niệm: Sự sống phải tăng trưởng và tăng trưởng đến viên mãn, đó là qui luật tất yếu của mọi sinh vật; nếu không tăng trưởng, cơ thể sẽ bị hoại tử, và sự sống đó sẽ tàn lụi. Trong bình diện thiêng liêng, sự sống đời đời cần phải được tăng trưởng nơi linh hồn ta theo ngày tháng, nhờ các bí tích (đặc biệt bí tích Thánh Thể) và nhờ Lời Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó: “Ai ăn Ta sẽ sống nhờ Ta” (Ga 6,57), “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6, 54) và “Ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5, 25). “Lời Ta là thần khí và là sự sống” (Ga 6, 63b).

Mời Bạn: Trong những năm Tân Phúc-Âm-hoá này, chúng ta được mời gọi chuyên cần đọc và nghe, suy và sống Lời Chúa. Lời Chúa đã được trao vào tay ta, đặt trên môi miệng ta, rót vào tai ta. Và mỗi ngày ta có nhiều dịp để sống Lời Chúa. Bạn có thật sự khao khát được sống và sống dồi dào không? Sự sống đời đời có thể lớn lên trong bạn không? Điều ấy hoàn toàn có thể được nhờ việc bạn năng lãnh nhận lương thực thần linh là Mình Máu Thánh Chúa và Lời Ngài nhiều hết sức có thể, tức là hằng ngày.

Chia sẻ: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Chúa thiết tha đến sự sống đời đời của chúng ta lắm, vậy bạn hãy mạnh dạn chia sẻ điều này với mọi người thân quen, và cùng nhau đến với Lời Chúa và bí tích Thánh Thể để được sống mạnh mẽ.

Sống Lời Chúa: Năng nguyện tắt bằng những lời tâm tình với Chúa.

Cầu nguyện: Năng tâm sự với Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68b).