Ngày 20.06.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XI Thường Niên

THỨ BẢY : 20.6.2015
Mt 6, 24 – 34

  1. Ghi nhớ: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” Mt 6, 33).
  2. Suy niệm: Lòng tham và danh vọng của con người quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề làm sao có nhiều của cải, địa vị cao sang, gia đình sung túc … . Chúa Giêsu chỉ dạy cho con người biết vươn mình lên cao hơn, biết thoát khỏi cái não trạng tầm thường bám níu vào vật chất và những chuyện hư vô. “ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa ” . Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải là việc làm như bao nhiêu việc làm khác, nhưng đây là việc làm chính yếu, ưu tiên và không được trì hoãn. Tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa : là biết lo lắng làm sao cho mình có một lối sống ngay chính trước mặt Chúa. Để được như vậy, mỗi người hãy biết sửa đổi, thánh hóa bản thân để được nên thánh mỗi ngày.
  3. Sống lời Chúa: Hãy sống thánh giữa đời.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những gì có thể làm con lạc hướng trên đường về Quê Trời và có nguy cơ làm con xa cách Chúa, vì chỉ có Ngài mới là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời con. Amen.