Luân lý chuyên biệt 18: Hy vọng mở ra cho tương lai

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 18: Hy vọng mở ra cho tương lai

Hy vọng nói lên tình trạng lữ hành của con người chưa hoàn hảo, và vì thế luôn hướng về cái hoàn hảo trong tương lai. Nhờ có niềm hy vọng mà đời sống kitô hữu luôn luôn là một hành trình hướng về tuơng lai, đến nơi vô định nơi đó những bất ngờ đang chờ đợi họ. Người kitô hữu phải luôn chất vấn, tìm ra những dấu chỉ thời đại (signs of time) tiềm ẩn trong những biến cố trần thế khi chúng xảy ra. Điều này giúp họ đọc được ý nghĩa và sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến qua các biến cố trần thế (biến cố 1975, sự kiện khủng bố September 11, 2001).