Ngày 19.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XI Thường Niên

THỨ SÁU: 19.06.2015
Thánh Rômualđô, viện phụ.
Mt 6, 19-23

  1. Ghi nhớ: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng đưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khóet vách và lấy đi” (Mt 6,19).
  2. Suy niệm: Những cái mà ngày nay con người hay tìm kiếm nhất đó là tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị … là những thứ “ nay còn mai mất ” . Nhưng nó lại chi phối vào cuộc sống con người rất nhiều. Vì thế, Chúa đã dạy chúng ta: tiền bạc, của cả, quyền lực chỉ là thứ tạm bợ hay nó chỉ như một phương tiện cho cuộc sống hiện tại, chứ nó không là cùng đích của đời sống. Mà lý tưởng của người Kitô hữu là hạnh phúc Thiên đàng mới là vĩnh cữu, vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác với những thứ cám dỗ trần gian chóng qua đó, vì chính nó làm cho chúng ta sao lãng và nhất là bất trung với Nước Trời.
  3. Sống lời Chúa: Hãy lo tìm kiếm Nước Trời vĩnh cữu.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết xử dụng của cải trần gian như một phương tiện sống chứ không phải là cùng đích của cuộc đời. Nước Trời mới là gia tài vĩnh cữu. Amen