Ngày 20.09.2015: Chúa Nhật XXV Thường Niên

CHÚA NHẬT XXV TN.: 20.09.2015
Mc 9, 30 – 37

 

1.Ghi Nhớ:“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” ( Mc 9,35).

2.Suy Niệm: Con người trong thời nào cũng vậy, muốn và thích được người khác cung phụng, thích ăn trên ngồi trước hơn là phục vụ người khác. Biết rõ về điều này, nên Chúa Giêsu răn đe trước tiên là với các môn đệ của Người. Đừng mưu tìm quyền lực, danh vọng mau qua, địa vị không vững bền cho mình, mà hãy chuyên chăm phục vụ anh em đồng loại như chính Chúa Giêsu đã nêu gương. Đó cũng là bài học Phục vụ mà Chúa dạy mỗi người chúng ta hôm nay. Sống phục vụ sẽ mang lại cho cuộc sống của mỗi người một giá trị và một ý nghĩa cao thượng, thanh tao cho cuộc đời.

3.Sống Lời Chúa: Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức về bài học phục vụ mà Chúa dạy cho con. Amen.