Ngày 21.08.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XX Thường Niên

THỨ SÁU: 21. 08. 2015
Mt 22, 34 – 40

1.Ghi nhớ:“Tất cả luật Môsê và sách các ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,40).

2.Suy niệm: Mến Chúa và yêu người là hai giới luật liên kết mật thiết bất khả phân ly. Đã có lòng mến Chúa thì phải có đức yêu người; nếu không, lòng mến Chúa chỉ là giả dối. Ngược lại, đã có lòng yêu thương anh em thì tất nhiên cũng có lòng yêu Chúa trên hết mọi sự, nếu không thì tình yêu ấy chỉ là ích kỷ, vụ lợi, tầm thường. Tình yêu đối với Chúa thì không giới hạn: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn tình yêu đối với anh em thì được đo bằng tình yêu đối với chính mình, bởi vì bất cứ ai biết rằng mình được Chúa yêu thì cũng sẽ yêu chính bản thân mình.

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng việc thờ phượng, nhưng không ích kỷ, bon chen.

4.Cầu nguyện:Xin cho con nhận ra Chúa nơi những anh em khốn khổ quanh con. Amen.