Ngày 23.03: “Từ nay đừng phạm tội nữa!”

23/03/15 Thứ Hai tuần 5 MC
Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục
Ga 8,1-11

“Từ nay đừng phạm tội nữa!”

“Tôi không lên án chị đâu. Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)

Suy niệm: Chiếu theo luật Do Thái, cái giá mà ‘người phụ nữ ngọai tình’ này phải trả là án tử hình. Nếu người ta giết chị, điều đó hẳn cũng… bình thường thôi. Luật mà! Nhưng sự việc đã không diễn ra như thế, vì có Đức Giê-su ở đó! Và Ngài đang bị buộc phải đưa ra một lời tuyên án. Trái với lòng mong đợi của những kẻ tố cáo và sắp ném đá người phụ nữ này, Đức Giê-su chất vấn lương tâm của chính họ. Công tố viên bỗng nhiên trở thành bị cáo. Không ai dám tự nhận mình là vô tội để ném viên đá đầu tiên. Họ đã không thể giết chị vì Đức Giê-su, con người vô tội duy nhất ở đó, cũng không kết án chị. Điều luật kia, đối với Người, là hoàn toàn vô nghĩa. Người phụ nữ được trắng án và tha bổng kèm theo lời nhắc nhở: “Từ nay đừng phạm tội nữa!”

Mời Bạn: Mỗi lần lãnh nhận ơn tha thứ trong bí tích giao hòa, chúng ta cũng được Chúa nhắc bảo ‘đừng phạm tội nữa!’ Nghĩa là Ngài cũng ban cho chúng ta cái khả năng giữ mình tinh sạch kể từ đây – (vì chẳng lẽ Chúa bảo ta làm một điều vượt quá khả năng mình!)

Chia sẻ: Để không phạm tội nữa, chúng ta – những con người yếu đuối – phải dựa vào một điểm tựa. Theo bạn, đâu là điểm tựa ấy và phải làm sao để đừng vụt mất điểm tựa ấy?

Sống Lời Chúa: Mỗi lần lãnh nhận bí tích hoà giải, bạn cộng tác với ơn Chúa bằng việc “ăn năn dốc lòng chừa” một cách tích cực và cụ thể để “từ nay đừng phạm tội nữa”.

Cầu nguyện: Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, đây trái tim con tận hiến Ngài.