Ngày 24.02: Đức Tin – Cầu Nguyện – Sứ Vụ

24/02/14 Thứ Hai tuần 7 TN
                        Mc 9,14-29

Đức Tin – Cầu Nguyện – Sứ Vụ

“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ,
còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Mc 9,19)

Suy niệm: Lời than thở này của Chúa Giêsu như van lơn, như năn nỉ các môn đệ Ngài hãy bớt cứng cỏi để tin vào Ngài hơn. Bối cảnh của câu chuyện là có người xin các môn đệ trừ một quỷ câm vào lúc Chúa Giêsu không có mặt ở đó; các ông đã làm, nhưng không thành công. Rồi khi Chúa Giêsu đích thân trừ con quỷ này, Ngài nhấn mạnh lòng tin đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến chống lại ma quỷ: “Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Cuối cùng, giải thích sự thất bại của các môn đệ, Chúa nói: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Mời Bạn: Nghe lại lời than thở “Ôi thế hệ cứng lòng…” của Chúa Giêsu để thấy Ngài chỉ tha thiết mong mỏi có một điều: lòng tin của các môn đệ Ngài. Lòng tin ấy rốt cục được đồng hóa với thái độ cầu nguyện. Và đó là tất cả những gì cần thiết để các môn đệ Chúa thực thi sứ vụ phục vụ của mình cách hữu hiệu giữa dân chúng.

Chia sẻ: Tại sao ta có thể nói “hoa quả của đức tin là cầu nguyện”, và cũng có thể nói “hoa quả của cầu nguyện là đức tin” (Mẹ Têrêsa Calcutta)?

Sống Lời Chúa: Đời sống Kitô hữu là đời sống “3 trong 1”: tin – cầu nguyện – sứ vụ. Đức Thánh Cha Phanxicô mạnh mẽ thúc giục toàn Hội Thánh đi ra khỏi mình để thi hành sứ vụ chữa trị bao thương tích của con người và thế giới hôm nay. Đừng quên hành trang thiết yếu của cuộc đi ra này là tin và cầu nguyện.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa con tin,lạy Chúa con tin. Xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con.”