Ngày 24.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVI Thường Niên

THỨ SÁU: 24. 07. 2015
Mt 13, 18 – 23


1.Ghi nhớ: “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả”(Mt 13,23).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống,và nhấn mạnh đến thái độ tâm hồn của người nghe Lời Chúa cần phải có. Để Lời Chúa có hiệu năng to lớn gấp chục, gấp trăm, cần phải có sự cộng tác tối đa của người tín hữu. Vì thế, muốn sống Lời Chúa, chúng ta cần phải biết chuẩn bị tâm hồn thích hợp để xứng đáng để đón nhận Lời Chúa cách hiệu quả. Nhờ việc học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa, chúng ta sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Từ đó, đời sống chúng ta sẽ toả sáng hoa trái của tình yêu, nhân hiền, quảng đại, vị tha như Chúa Giêsu vậy.

3.Sống Lời Chúa: Đọc và cầu nguyện với Lời Chúa trong giờ Kinh tối gia đình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc cho con khi Lời Chúa được trổ sinh hoa trái trong tâm hồn con. Xin cho con được mãi nghe và hiểu Lời Chúa dạy. Amen.