Ngày 27.11: Đứng thẳng và ngẩng đầu

27/11/14 Thứ Năm tuần 34 TN

Lc 21,20-28

Đứng thẳng và ngẩng đầu

“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)

Suy niệm: Sử gia Flavius Josephus cho biết tướng Ti-tô, chỉ huy bốn quân đoàn Rô-ma, đã bao vây và tàn phá bình địa thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70. Số người bị giết chết là một triệu một trăm ngàn người, chín mươi bảy ngàn người Do Thái bị đi lưu đày. Các Ki-tô hữu ghi nhớ lời Đức Giê-su tiên báo về việc thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, nên đã tránh xa khỏi thành trong những ngày ấy. Tuy nhiên, những lời trên đây của Đức Giê-su cũng tiên báo về những hiện tượng ngoại thường trước ngày thế mạt. Ngày thế mạt ấy không biết khi nào sẽ xảy ra, chỉ chắc chắn một điều là ai cũng có một ngày cuối đời. Ta có ghi nhớ Lời Chúa để chuẩn bị cho ngày thế mạt riêng của mình tựa như các Ki-tô hữu sơ khai đã ghi nhớ Lời Ngài không?

Mời Bạn: Đứng thẳng và ngẩng đầu lên để đón Đức Giê-su, Đấng sẽ đến trên mây trời, ngày hôm nay vẫn đang đến với bạn trong cuộc sống mỗi ngày. Bạn hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên để không mãi mê cúi đầu lo kiếm sống, vui hưởng thụ, mà quên cùng đích đời mình, để không mãi còng lưng vì bao thói hư tật xấu kéo ghì bạn xuống.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập tư thế đứng thẳng và ngẩng đầu lên để sống đúng tư thế người môn đệ Chúa Kitô: có lý tưởng, mục tiêu tối hậu cho cuộc đời, cũng như nỗ lực tránh những gì bất xứng với tư thế ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin Chúa sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất công trình cứu độ vũ trụ. Chúng con chờ đợi ngày quang lâm ấy không phải cách thụ động, nhưng bằng sự dấn thân tích cực của mình. Amen.