Ngày 26.11: Hy tế vì danh Chúa

26/11/14 Thứ Tư tuần 34 TN

Lc 21,12-19

Hy tế vì danh Chúa

“Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em và bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số trong anh em. Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,16-17)

Suy niệm: Đau khổ là một phần của cuộc sống con người. Con người không thể sống thiếu tình yêu, nên con người cũng sẵn sàng gánh chịu đau khổ vì yêu thương. Cha mẹ chịu mọi gánh nặng bổn phận, vì yêu con; vợ chồng vẫn cứ đảm nhận nhau khi bệnh tật hay khi gian nan, vì yêu thương; linh mục, tu sĩ lao mình ra những vùng “ngoại vi” để truyền giáo, vì yêu Chúa và nhân loại. Tình yêu rõ ràng và mãnh liệt được diễn tả trong những đớn đau hay hy sinh tưởng như không thể vượt qua. Cũng thế, những gian nan, đau khổ phải chịu vì danh Chúa là cách diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa cách tuyệt vời, đến nỗi thánh Phao-lô reo lên: “Tôi chẳng hãnh diện điều gì ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô” (Gl 6,14). Vì sao? Bởi theo thánh Phao-lô, khi kết hiệp với hy tế cứu độ của Chúa Ki-tô, những đau khổ của Ki-tô hữu cũng sinh lợi ích cho Hội Thánh: “Những gian nan thử thách Đức Ki-tô phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Col 1,24).

Mời Bạn: Bạn đã phản ứng thế nào trước những đau khổ bạn chịu vì bổn phận, vì danh Chúa? Lời Chúa hôm nay giúp bạn xác tín vào Chúa hơn trong gian nan và giúp bạn biến đau khổ thành của lễ dâng Chúa hằng ngày.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày một lễ hy sinh dâng Chúa để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đời hiểm nguy.