Tìm Hiểu Kinh Thánh 10:Tin Mừng Nhất Lãm

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 10: Tin Mừng Nhất Lãm

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)

Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca có rất nhiều điểm giống nhau; đồng thời 3 cuốn này lại khác với Tin Mừng Gioan.
Ba cuốn Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca đều trình bày hoạt động của Chúa Giêsu theo một khuôn khổ giống nhau. Các đoạn văn nhiều khi cùng theo một thứ tự, và cũng có những chi tiết giống nhau.
Chính vì thế ba cuốn Tin Mừng này có thể xếp thành 3 cột để nhìn một lượt có thể thấy ngay chỗ giống nhau và khác nhau, nên được gọi là các Tin Mừng Nhất Lãm.

o8M7azrPFxI