Ngày 28.08.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XXI Thường Niên

THỨ SÁU: 28. 08. 2015

Thánh Augustinô
 Mt 25, 1 – 13

1. Ghi nhớ:“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25, 13)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục nói về sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón chờ Chúa đến. Thế giới này chưa phải là quê hương thật của ta. Quê hương thật của ta là ở nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho ta. Vì Chúa đã nói: “Thầy đi dọn chỗ cho các con”. Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để rước ta. Sở dĩ Chúa không báo trước là để ta không ỷ lại vào tình thương của Chúa.

3. Sống lời Chúa: Quê hương thật là ở nơi Chúa dọn sẵn cho.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để đón con về hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.