Ngày 30.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XVII Thường Niên

THỨ NĂM: 30. 07. 2015
Mt 13, 47 – 53

1.Ghi nhớ: “Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13,47).

2.Suy niệm: Dụ ngôn chiếc lưới nhấn mạnh về ngày tận thế. Nước Trời chỉ hoàn tất vào Ngày Phán Xét, giống như lúc kéo lưới lên và Thiên Chúa sẽ phân biệt kẻ lành người dữ, sẽ có thưởng phạt phân minh. Vì vậy, đang lúc còn tại thế, đoàn lữ hành Kitô giáo gồm kẻ lành người dữ thử thách lẫn nhau và thánh hoá cho nhau. Đó là ý muốn của Thiên Chúa. Người dữ giúp cho người lành được gạn lọc nên tinh tuyền hơn, vì “gian nan thử đức”; còn người lành giúp biến cải người dữ nên tốt hơn, vì “gần đèn thì sáng”. Thiên Chúa muốn mọi người được hưởng ơn cứu độ. Vậy, tôi phải làm gì để góp phần thánh hoá anh em?

3.Sống Lời Chúa: Khi làm việc từ thiện, không phân biệt kẻ dữ người lành.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi người đều là con Chúa, là anh chị em của con, xin cho con biết đối xử công bằng và bác ái với tất cả mọi người, nhất là những người trong tình cảnh bất hạnh. Amen.