Nghe Giảng Ba Ngày Xuân Nhâm Thìn

 

Nghe Giảng Ba Ngày Xuân Nhâm Thìn

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,1-10)


Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng :

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.


Ngày 22.01.2012: Tất niên

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn03_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/b_tn03_hwng

Giao thừa

Lễ 21g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2012_hieu0


Ngày 23.01.2012 : Mùng một Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/tet2012_chinh1

Lễ 6 giờ : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

/tet2012_quang1


Ngày 24.01.2012 : Mùng hai Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

/tet2012_hoa2

Lễ 6 giờ (từ đường) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2012_hieu2


Ngày 25.01.2012 : Mùng ba Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2012_hieu3

Lễ 6 giờ :Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tet2012_van3