Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2010 – 2022)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật  XXIX thường niên năm A (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015) 

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,1-8)

Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’

Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'”

Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Giuse Phạm Văn Việt, OP

Năm 2016:

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt
Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2013:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

 

SUY NIỆM