Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Chay năm A (2011 – 2023)

SUY NIỆM

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 17,1-9)

Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Chỗi dậy đi, đừng sợ !” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy.”

Năm 2023: 

Năm 2020: 

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2017: 

Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2014: 

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011:  

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu