Nghe giảng Chúa nhật II Phục sinh (2015)

 

– Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh (2009 & 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh ( 2012)

– Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh (2015)

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an ( Ga 20, 19-31)

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”  Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

 

Lễ 15g30 chiều thứ Bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 05g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn