Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2022, 2019, 2016, 2013, 2010)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2010)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm A (2011)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2012)

+ Nghe giảng Chúa nhật II  Thường Niên năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm A (2014)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2015)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2016) + Video

+ Nghe giảng Chúa Nhật II Thường Niên năm A (2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2,1-11) 

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2016:

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013:
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – Sinh nhật Sinh viên nhịp bước

Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Năm 2010:
Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

SUY NIỆM