Nghe giảng Chúa nhật III Thường Niên năm C (2010 -2022)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm C (2010)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (2011)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm B (2012 và 2015)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III  Thường Niên năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (2014)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm C (2016) Video

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,14-21) 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.

Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2016:
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh – SN Sinh viện NBĐM
Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:
Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010:

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM