Nghe giảng Chúa nhật Lễ Lá Năm A (2011-2023)

Suy niệm

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathêu (Mt 21,1-11) 

Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo : “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay.” Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ : ‘Hãy bảo thiếu nữ Xi-on : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau : “Ông này là ai vậy ?” Dân chúng trả lời : “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Năm 2017:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn 

Năm 2014:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu