Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2016)

24.04.2016

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13,31-33a.34-35)

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giêsu nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

https://youtu.be/og5D1sbksIA

https://youtu.be/N9eV8edyigg

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Lm. Giuse Lê Hoang Thụy, OP.

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP.

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP.

Lm. Gioan B. Lê Hoàng Huynh, OP.

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Năm 2016:

Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Bổn mạng ca đoàn Catarina)

Lễ 5giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010:

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Đa Minh Nguyễn Đức Bình

Lễ 5giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lễ 9 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

 

Tổng hợp Suy niệm CN V PS năm C