Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13,31-33a.34-35)

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giêsu nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Lm. Giuse Lê Hoang Thụy, OP.

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP.

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP.

Lm. Gioan B. Lê Hoàng Huynh, OP.

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Năm 2016:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – Bổn mạng ca đoàn Catarina

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010:

Lm Đa Minh Nguyễn Đức Bình

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

 

Tổng hợp Suy niệm CN V PS năm C