Nghe giảng Chúa nhật XV thường niên năm A (2011-2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,1-23) 

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP – Lễ cựu học sinh trường Toma

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2017:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh 

Năm 2014:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM