Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm C (2022, 2019, 2016, 2013, 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,1-13)

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”

Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”

Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’ ; mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Vũ Hải Bằng, OP

Năm 2016:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013:

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn – Anh ngữ

Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

SUY NIỆM