Nghe giảng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B (2015-2024)

SUY NIỆM

+ Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa 2017 – Năm A

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2016 – Năm C + Video

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2015 – Năm B

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2014 – Năm A

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2013 – Năm C

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2011 – Năm A

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2010 – Năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 1,7-11)

Nghe giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm 2015 năm B

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

“Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.

Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” 

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2015:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM