Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm C (2010 – 2022)

Năm 2010

Năm 2012

Năm 2013 + Video

+ Năm 2011, 2014, 2015

+ Năm 2016

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,35-43)

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Năm 2022: 

Năm 2019: 

Năm 2016: 

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma  Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2013: 

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010: 

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

SUY NIỆM