Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm A (2011-2023)

– Suy niệm

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (2009 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,51-58) 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

Năm 2014:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011: 

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu- Rước lễ lần đầu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY  NIỆM