Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2016)

– Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009-2015)

– Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2016)

– Video giảng lễ thánh Martinô (2013)

– Video giảng lễ thánh Martinô (2016)

03.11.2016

Tin mừng theo thánh Lu-ca (Luca Lc 17,11-19)

 

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

 

 

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo