Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống (2023-2010)

– Suy niệm

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2010)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)


Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Năm 2021: 

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2018: 

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2015: 

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu

Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012: 

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (English)

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

SUY NIỆM