Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2018)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2010)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2016)

Ngày 24.05.2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)


Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

https://youtu.be/1dFl0YVZbMM

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 05g00: Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 06g15: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 07g30: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

https://youtu.be/9bfA-VoCDHw