Nghe giảng Mùng 2 và 3 tết

 

Nghe giảng Mùng 2 và 3 tết (15-16.02)

 

Ngày mùng 2 và 3 tết là ngày cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn sống hoặc đã qua đời và xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới.

Ngày Mùng hai : Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 15,1-6)

Đức Giêsu trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo : “Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

Mùng Hai Tết: Lm. Giuse Pham Quốc Văn, OP 

Ngày Mùng ba : Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 25,14-30)

“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi (…) Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”

Mùng Ba tết Đinh Dậu (2017) 

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Mùng Ba tết Ất Mùi (21.02.2015)

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6 giờ : Lm Giuse Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Mùng Ba tết Giáp Ngọ (02.02.2014)

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Ngày 12.02.2013 : Mùng Ba Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 25.01.2012 : Mùng ba Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6 giờ :Lm Giuse Phạm Quốc Văn


Ngày 05.02.2011 : Mùng Ba Tết Tân Mão

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6 giờ : Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Ngày 16.02.2010 : Mùng Ba Tết Canh Dần

Lm Giuse Phạm Quốc Văn