Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành

Giáo xứ Đa Minh – Mùa Chay 2012
Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành

 

Sống Đức Tin Trong Đời

+ Phim : Tổ phụ Abraham.

 

Trong ba ngày 26, 27 và 28.03.2012, tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, đông đảo quý ông bà anh chị em đã đến tham dự các buổi tĩnh tâm cho giới trưởng thành.

Với sự hướng dẫn của cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, cộng đoàn đào sâu chủ đề : “Sống Đức Tin Trong Đời”… trong tinh thần hiệp thông với giáo hội, chuẩn bị bước vào Năm Thánh Đức Tin đã được ĐTC Biển Đức XVI công bố, nhân kỷ niệm 50 năm công đồng Vaticanô II. 

Vị hướng dẫn đã dành trọn ba buổi để cộng đoàn dõi theo mẫu gương của một nhân vật Kinh Thánh, Cha của những kẻ tin, đó là tổ phụ Abraham.

Khởi từ Hành trình đức tin của vị tổ phụ Abraham, đến mầu nhiệm sự dữ trong câu chuyện thành phố Sôđôma với vai trò chuyển cầu của người công chính. Và đặc biệt là hiến lễ niềm tin của tổ phụ, khi sẵn sàng dâng hiến người con yêu dấu Isaac … Cộng đoàn được kêu mời tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, sám hối để đón nhận tình thương của Ngài, và quảng đại dâng lên Chúa món quà tình yêu trong mùa chay…

 

Buổi 01Tin là đáp lại lời mời của Đấng ấy.

/chay2012_hieu1.mp3[/mp3]

Buổi 02 : Bài học Sôđôma, Tin vào Đấng từ bi nhân hậu (St 18, 20-21, 23-29; Lc 13, 1-9)

/chay2012_hieu2.mp3[/mp3]

+ Clips : Lỗi Hẹn

Buổi 03 : Tin vào Đấng vì yêu đã ban Con Một mình (St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Ga 3,14-21)

/chay2012_hieu3.mp3[/mp3]

+ Clips : Tình yêu thập giá

 

.alt