Người một nhà… (19.07.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 12,46-50

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Kitô giáo là Đạo của Lời. Lời của Thiên Chúa nói với nhân loại đã nhiều lần, và qua nhiều cách thế khác nhau (x. Hr 1,1-2). Để khi lắng nghe Lời của Người, con người ta nhận ra và biết đựoc mình là người ở gần với Thiên Chúa; không phải người xa lạ. Nhưng là người một nhà của Thiên Chúa, là đồng hương với các thánh (x. Ep 2,13; 19-22).

Chính vì lẽ đó, ngoài tình nghĩa gia đình, quan hệ huyết thống tự nhiên, người Kitô hữu còn thuộc về một gia đình thiêng liêng nữa – Gia đình của Thiên Chúa. Và mỗi người Kitô hữu chính là con cái của Thiên Chúa, và là người thân trong gia đình của Người; qua dấu chỉ biết nhận ra thánh ý Chúa và thi hành thánh ý đó mỗi ngày (x. Mt 12, 50).

Thế nhưng, muốn làm người thân của Chúa không dễ chút nào, vì “Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn… Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống” (Kn 9, 13-18)

Nhưng thật may mắn cho loài người chúng ta, là cuối cùng Thiên Chúa đã nói với loài người bằng chính Con Một của Người – Đức Giêsu Kitô – Chính nhờ Đức Giêsu đến trong trần gian này để nói cho mọi người biết và sửa lại mọi đường lối trần gian cho ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Để từ đây hễ ai Lời là nghe Thiên Chúa, và hễ ai làm theo những gì Lời đã nói thì được tháp nhập vào gia đình Thiên Chúa… Ôi, thật là hạnh phúc dường bao!

Hôm nay, Tin Mừng đã quả quyết chỉ có việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa mới thực sự làm cho con người được đi vào quan hệ mật thiết thân tình với Thiên Chúa.

Mẹ Maria chính là mẫu gương luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp trả Lời Chúa. Ước gì mỗi Ktô hữu biết chạy đến với Mẹ Maria như người Mẹ thân thương của nhân loại; mỗi người cũng hãy đón nhận người khác như người anh chị em mình trong cùng một gia đình của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết lắng nghe, ghi nhớ, và thi hành Lời Chúa như Mẹ để con cũng được xứng đáng là những anh chị em của Chúa. Amen.

 

CÁT BIỂN