Những hình ảnh về việc chuẩn bị cho thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô

Để chuẩn bị cho thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc diễn ra sáng ngày 17.3.2018, hiện nay tại Trung tâm Mục vụ, mọi công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Những anh em đang thi công tại đây cho biết, mọi người làm việc với sự cố gắng cao nhất để mọi việc có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể.​

 

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/nhung-hinh-anh-ve-viec-chuan-bi-cho-thanh-le-an-tang-duc-co-tgm-phaolo_a6784

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *