Nước Mắt Người Phụ Nữ

 
Nước Mắt Người Phụ Nữ

Xem slides xin click tại đây

Thành ngữ “nước mắt của phụ nữ” nơi cửa miệng các ông đôi khi ngụ ý châm biếm.

Vì xem ra đa số phụ nữ rất dễ khóc. Buồn họ khóc. Vui họ khóc. Giận họ khóc. Thất bại họ khóc. Thành công họ cũng khóc. Không ai để ý họ khóc. Gặp được người hiểu mình họ cũng khóc.

Có khi chẳng có lý do gì họ cũng có thể khóc …

Xem ra đường giây thần kinh khóc có đường nối với quả tim và xúc cảm của họ.

Thế nhưng khóc cũng có những tác dụng đặc biệt.

Các ông chồng rất sợ vợ khóc. Các chàng trai không dám làm người yêu khóc.

Nếu nước mắt của thánh nữ Monica đã tặng cho giáo hội một vị thánh tiến sĩ là thánh Augustinô, thì nước mắt Đức Mẹ tại đây đó vẫn đang là lời cảnh tỉnh nhắc nhở nhân loại quay về sống trong tình yêu Thiên Chúa.