Phép lạ (20.07.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật XVI Thường Niên

Tin Mừng: Mt 12, 38-42

Đức Giê-su đã từng rao giảng và làm bao nhiêu phép lạ hiển nhiên. Nhưng có voi đòi tiên, hay coi thường không tin và thử thách Ngài, mấy ông kinh sư và Pha-ri-sêu lại đòi hỏi: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Đức Giê-su phải “kêu” lên: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.”

Chuyện ngôn sứ Giô-na ngày xưa đã là phép lạ lớn lao cả thể. Dân thành Ni-ni-vê đã nghe theo lời Giô-na giảng và đã sám hối. Còn “thế hệ này” không muốn tin nhận Đức Giê-su nên Ngài chỉ hứa cho thấy dấu lạ chính nơi Ngài sau khi Ngài nằm ba ngày trong mộ. “Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.” Họ sẽ bị dân Ni-ni-vê kết án, chê cười là dại dột bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để sám hối: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Ngày xưa lời rao giảng của Giô-na từ một người phàm mà dân Ni-ni-vê đã sẵn sàng sám hối trở về. Nhưng đây là Lời giảng và phép lạ từ chính Con Thiên Chúa mà họ vẫn bưng tai bịt mắt coi thường. Ông Giô-na “cưỡng lệnh” Chúa  gây nên sóng gió trên tàu, Đức Giê-su “vâng phục” ý Chúa Cha đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Ông Giô-na “không muốn” đi giảng lời cho dân ngoại nên bị cá nuốt vào bụng ba ngày, Đức Giê-su “tình nguyện” đi rao giảng ba năm khắp nơi thì bị giết chết. Nhưng ngàn lần trổi vượt hơn Giô-na, sau ba ngày trong lòng đất, Ngài đã sống lại hiển vinh. Cuộc đời và sứ mạng của Đức Giê-su là PHÉP LẠ ngàn lần lớn lao kỳ diệu hơn cuộc đời và sứ mạng của Giô-na thuở trước.

Ngày nay, Chúa còn phải rên lên vì sự cứng lòng, chai lì  của chúng con không? Chúng con tưởng mình đã “ngon cơm”. Nhưng nếu được ở vào hoàn cảnh chúng con, được dạy dỗ giảng dạy bao điều, nhiều người đã trở nên “tạo vật mới” sáng láng vượt xa chúng con. Và nếu chúng con phải ở vào hoàn cảnh của họ, có thể chúng con sa đà xuống dốc, lộn nhào xuống âm phủ rồi ấy chứ !

Hàng ngày trong thánh lễ, Chúa vẫn tái diễn phép lạ động trời là biến tấm bánh ly rượu thành Thịt Máu Chúa, hiến tế cao vời sống động hiện thực. Người có “phúc” thì dù không thấy mà vẫn mạnh tin, sửng sốt và say sưa… tận hưởng. Có người thì thấy chẳng có chi, thánh lễ như “bài cũ” xem lại cho qua nên dửng dưng.

Xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy rõ, cho chúng con biết tìm đến và ở lại trong Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để phép lạ lớn lao cũng xảy ra trong chính cuộc đời chúng con, biến chúng con thành tạo vật mới, sống cuộc đời mới trong trời mới đất mới ngay trong hiện tại hôm nay.

                                                                     Én Nhỏ