Phim : Mừng Thánh Đa Minh 2010 và Tân Giám mục Phaolô

  

Mừng Thánh Đa Minh
và Tân Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP.

 

Phim tư liệu Thánh lễ và liên hoan thứ bảy. ngày 07.08.2010, tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông mừng bổn mạng giáo xứ và ca đoàn Đa Minh.

Cũng là ngày kính thánh Tổ Phụ, nên Tỉnh Dòng đã kết hợp với Tu viện thánh Anbêtô và Gia đình Đa Minh mừng Đức tân giám mục giáo phận Vinh, đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP. 

Camera : Khổng Hoàng Anh Dũng 

Nhạc nền : Gia tài là chiếc bị, Lm Phạm Quang OP, thể hiện Nữ tu Đa Minh
+ Ubi caritas Deus ibi est : Đâu có bác ái, có Thiên Chúa ngự trị (nhạc Taizé)
+ Dominique : Soeur Sourire

 

 

GYqyYK_qUIY

 

 

Clip Hình ảnh buổi liên hoan :

 

EBSNa0P8_Y4