Slides : Ngài có đó

 

 

Slides : Ngài có đó

Xem slides xin click tại đây


Đường Emmau cô đơn bao trùm
thất vọng, nghi nan, bế tắc
NGÀI đã đến và ủi an
bằng chính Lời Ngài và việc “bẻ bánh” …

Các môn đệ bừng tỉnh, hiểu ra,
cảm nghiệm và vội vã loan báo :
NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI,
CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP NGÀI !

Mọi sự đã sáng tỏ :
Thập giá là con đường tất yếu để đến vinh quang.
Khổ đau nằm trong chương trình cứu độ của CHA.

Điều hạnh phúc và bình an là :

NGÀI CÓ ĐÓ luôn mãi để đồng hành với ta
NGÀI CÓ ĐÓ trong mọi tình huống cuộc đời
NGÀI CÓ ĐÓ làm bùng lên ngọn lửa tin yêu
NGÀI CÓ ĐÓ làm thần lương
và thuốc chữa lành trên đường lữ thứ …

NGÀI CÓ ĐÓ TRONG LỜI NGÀI VÀ THÁNH THỂ

“Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội”
(ĐGH Gioan Phaolô 2)

Đến với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
bằng tâm tình yêu mến, tôn thờ,
cử hành Thánh Lễ, và rước Chúa vào tâm hồn.

… ta sẽ được thấy Chúa, cảm nhận sự sốt mến
bừng lên trong tâm hồn, để rồi sau đó chỗi dậy,
bỏ lại sau lưng tất cả đi vào hành trình đức tin,
và làm chứng nhân cho tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu,
Xin đến với chúng con như với các môn đệ Emmau
Xin cắt nghĩa Thánh Kinh và khơi dậy nơi chúng con
ngọn lửa đức tin vẫn còn leo lét trong tim.

Xin đồng bàn và biểu lộ Ngài ra cho chúng con
giữa lòng Giáo Hội trong nghi thức bẻ bánh.