Sách Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Tìm bài theo chủ đề

Xin một lần nữa giới thiệu với anh chị em huynh đoàn cuốn “Sống mầu nhiệm Mân Côi” của cha Tổng đặc trách Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, giúp hướng dẫn suy niệm và cầu nguyện trong tháng Mân Côi.

Nội dung các bài suy niệm được phân chia theo sáu chủ đề chính :

1. Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi
2. Đức Maria trong Kinh Mân Côi
3. Hiệu Quả Kinh Mân Côi
4. Kinh Mân Côi trước Thánh Thể
5. Ý Nguyện trong Kinh Mân Côi
6. Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi

Mỗi chủ đề có đủ 20 mầu nhiệm mân côi xếp theo bốn mùa : vui, sáng, thương, mừng. Mỗi mầu nhiệm có phần suy niệm kèm với một vài lời nguyện ngắn được soạn gọn gàng, súc tích giúp gợi ý để suy niệm.

Có thể sử dụng tài liệu này nhiều cách :

Hướng dẫn cộng đoàn: Một người xướng ý mầu nhiệm, đề tài suy niệm và phần gợi ý, rồi im lặng giây lát trước khi đọc phần hướng dẫn cầu nguyện. Tiếp theo, cộng đoàn đọc kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng và kinh sáng danh như thường lệ.

Cá nhân đọc kinh giữa cộng đoàn: Miệng đọc kinh với mọi người mắt theo dõi sách.

Một người đọc phần gợi ý, tất cả đọc chung phần cầu nguyện.

Nếu thời giờ eo hẹp, có thể chỉ đọc năm hoặc ba kinh kính mừng. Dĩ nhiên, như vậy chưa đọc đủ năm chục, nhưng là suy niệm năm mầu nhiệm

Có thể dùng một đoạn suy niệm và cầu nguyện một mầu nhiệm làm giờ suy niệm cho một ngày.

Cách phân chia và nhiều ý tưởng dựa vào tác phẩm “Petites méditations pour la récitation du Rosaire” của cha J.M.L MONSABRÉ OP, đã được cha Giuse Nguyễn Tri Ân, OP. dịch với tựa đề “Các bài gẫm vắn tắt để đọc kinh Mân Côi”, Chân Lý xuất bản, năm 1961.

Tập suy niệm “Sống Mầu Nhiệm Mân Côi” đã được phát hành năm 1980, và tái bản nhiều lần. Riêng ấn bản năm 2008, có bổ sung các mầu nhiệm “Sự Sáng”.

(Xin bấm vào mục : Tìm bài theo chủ đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *