Sách tháng Đức Bà: Ngày IX – Ðức Mẹ là gương mạnh tin

 

1. Khi Ðức Mẹ đi thăm Bà Isave, Bà khen Ðức Mẹ rằng: “Phúc cho Bà vì Bà đã tin những điều Sứ thần”. Sứ thần truyền tin cho Người sẽ chịu thai và sinh con, nhưng người vẫn còn trinh khiết. Một sự mầu nhiệm cao cả vượt quá sức hiểu biết của loài người. Nhưng Ðức Mẹ vẫn tâm niệm và tin theo lời ấy.

Thánh Ligoriô dạy: Đức tin của Ðức Mẹ vững chắc hơn đức tin của mọi người thế gian, hơn đức tin của các thánh trên trời. Một trẻ nhỏ tiều tụy trong máng cỏ xưa , Ðức Mẹ đã nhận biết đó là vua cả trời đất.

Dù Chúa Giêsu phải lánh sang nước Ai Cập để thoát khỏi tay độc dữ của vua Hêrôđê, Ðức Mẹ vẫn tin thật Con mình là vua cả toàn năng. Dù Chúa Giêsu sống như một thường dân trong xưởng thợ Nazareth, Ðức Mẹ vẫn tin thật Con mình vừa là người vừa là Vua cả trời đất.

Dù Chúa Giêsu phải chết khổ nhục bên những tay trộm cướp, Ðức Mẹ vẫn tin Con mình sẽ sống lại vinh hiển.

Lòng tin Ðức Mẹ không hề nao núng trước những thử thách nặng nề. Những biến cố gặp trong đời, Ðức Mẹ hằng để tâm suy niệm, không hề buông lời than trách.

Ðức Mẹ hằng lấy đức tin làm tiêu chuẩn cho đời sống. Người sống theo đức tin, cho nên Ðức Mẹ đầy tràn mọi nhân đức.

2. Phần ta thế nào ? Ta có bắt chước Ðức Mẹ, vững vàng tin theo cùng suy phục những mầu nhiệm trong đạo chăng ? Có tin thật những điều Giáo Hội thay mặt Chúa dạy phải tin chăng ?

Biết bao người Công giáo còn mê tín, còn tin ở thiên văn, địa lý, coi số, coi tuổi, coi mồ mả đất cát, mà nghi nhờ những mầu nhiệm cao cả trong đạo. Họ tin như kẻ rối đạo.

Biết bao kẻ lúc được thịnh sự, thì đức tin vững vàng. Phải bước gian truân, họ nghi ngờ, trách móc Thiên Chúa. Họ đổ xô đi xem bói, gieo quẻ. . . Ðức tin của họ thật mong manh.

Ðức tin là cội rễ mọi nhân đức. Kinh thánh dạy rằng: Ai thiếu đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, và phải Chúa luận phạt.

Ðức tin không việc làm là đức tin cằn cỗi.

Thánh Giacôbê nói rằng: kẻ tin mà chẳng làm theo đức tin, thì chẳng khác thần dữ tin. Nó tin nhưng chẳng giữ, nên phải luận phạt đời đời.

Nhiều người tin nhưng sống như kẻ không có đức tin. Họ tin có đời sau, có ngày xét xử, có thưởng phạt, có thiên đàng hỏa ngục, nhưng họ vẫn sống chìm đắm trong biển tội.

Họ tin mười giới răn Thiên Chúa, tin lề luật Giáo hội, nhưng họ vẫn bỏ trễ đạo, vẫn hiềm thù ghen ghét, vẫn lỗi phép công bằng, vẫn mê theo xác thịt. Ðôi khi họ làm được vài việc đạo đức, nhưng chỉ để phô trương để khoe mắt thiên hạ. Công việc của họ không đưa lại kết quả gì, vì đức tin của họ đã chết.

Vậy ta hãy xét đời sống của ta để biết rõ đức tin của ta thế nào: Việc làm lời nói cách ta ăn ở sẽ chứng tỏ đức tin của ta.

Ta hãy bắt chước các thánh tông đồ kêu xin Chúa: “Lạy Chúa xin thêm đức tin cho tôi”.

Lạy Mẹ Maria, đức tin của Mẹ mạnh mẽ đáng nêu gương cho chúng con. Xin Mẹ bầu cử cho chúng con, được tin vững vàng những điều Chúa và Giáo hội truyền. Gặp bước gian nan khốn khó xin cho chúng con được vững lòng tin, không hề nao núng. Chớ gì đức tin, đem lại cho chúng con sự sống đời đời.

Thánh Tích :

Xưa bên Pháp có một cô gái 18 tuổi bỏ nhà ra đi nghe theo dục tình. Cha mẹ họ hàng bắt về, nhưng cô không nghe. Cô ta chơi bời được 10 năm, thì mắc bệnh thổ huyết. Bấy giờ cô mới tỉnh ngộ tìm về nhà, được ít lâu thì qua đời. Người ta thuật lại lúc cô ta nằm liệt trên giường bệnh. Thỉnh thoảng cô tỏ vẻ buồn sầu, đôi mắt ướt lệ, cô nức nở khóc. Cha mẹ hỏi cô tại sao khóc thì cô trả lời: “Tôi có đạo nhưng đời sống của tôi như người vô thần, như người mất đức tin. Mai ngày tôi đến trước tòa Chúa, sẽ bị Chúa xét xử thẳng nhặt, Ðức tin chẳng làm ích gì cho tôi, một thêm hình phạt rất nặng cho tôi. Ôi! Vô phúc cho tôi! Giá như Chúa cho tôi sống được vài năm nữa, tôi sẽ làm hết mọi sự Chúa truyền dạy”.

Rồi cô ta lại nức nở khóc.

Trong giây phút cuối cùng, cô mới nhận rõ: Ðức tin không có việc làm là đức tin cằn cỗi không sinh ích gì cho kẻ tin.

Phúc cho những ai tin các điều Chúa và Giáo hội truyền dạy, nhưng ai biết đem ra thực hành những đạo luật ấy mới là người Chúa yêu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *