Slides : Con gặp Ngài

 

Slides : Con gặp Ngài

Xem slides xin click tại đây

 

Thơ: Đông Khuê
Nhạc : Cao Huy Hoàng, Lưu Văn Trung
Tiếng hát: Nhật Hồng

Không phải con lên cao,
nhưng vì Ngài cúi xuống.
Không phải con ngọt ngào,
mà vì Ngài huyền diệu xiết bao.

Cha ơi con thường hỏi.
Sao Cha thương quá nhiều ?
Một tâm hồn hèn yếu,
không đáng được Cha yêu.

Con mang nhiều tội lỗi.
Vì con vốn mong manh.
Con cúi đầu thống hối,
rồi lại phạm rất nhanh.

Từ khi con gặp Ngài,
hồn ngập ánh sao mai,
xiết bao an lành,
tình Cha với con.

Cha cho con ánh sáng,
Cha cho con mặt trời.
Lạy Cha rất thương yêu,
con nương bóng muôn đời.

Muôn đời nương bóng Cha. (láy) …