Slides : Kinh Hòa Bình (Anh ngữ)

Slides : Kinh Hòa Bình (Bài hát anh ngữ)
Lời kinh của thánh Phanxicô Assisi

Xem slides xin click tại đây


Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ bình an …

Chương trình của Thiên Chúa vào lúc khởi đầu sáng tạo
là con người nam nữ sống hoà hợp với nhau,
với vạn vật, với môi trường thiên nhiên và với Đấng Tạo hoá. (Sáng thế 2,18-25).

Thánh Phanxicô, với tình yêu khiêm hạ, sự thật,
tính trung thực và khát vọng hoà bình
đã minh hoạ tầm nhìn của Thiên Chúa đối với nhân loại

Khi chương trình của Thiên Chúa bị sức mạnh sự dữ phá hủy,
Người đã sai Con là Đức Giêsu đến
đem tình yêu và bình an, để tái lập sự hoà hợp,
và “quy tụ con cái Thiên Chúa
đang tản mác khắp nơi về một mối” (Gioan 11,52).

Thánh Phanxicô Assisi
đã nắm bắt được tầm nhìn của Thiên Chúa
và đem lại một sức sống mới.
Ngài đã tóm tắt sứ vụ của cộng đoàn ngài thành lập:

“Anh em thân mến, chúng ta đã được mời gọi
băng bó các vết thương, hiệp nhất những gì tan rã,
và đưa về nhà những ai lạc đường.”

Phanxicô chỉ làm vang vọng lại
ước muốn của Đức Giêsu, Chúa của ngài :
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”

Điều gì xảy ra nếu chúng ta
cũng nghiêm chỉnh ước muốn như thế?
Điều gì xảy ra nếu chúng ta
lấy đó làm dự phóng trung tâm của đời sống chúng ta?

Chúng ta dám dấn thân
trên con đường chữa lành và hoà giải không?

Tất cả chúng ta đều có khả năng
phát huy một vài cách thức đơn sơ và thông thường
để chuyển tải tình thân, hiệp nhất, hoà bình và hoà giải
trong những mối tương giao hàng ngày.

Ta thường bị cám dỗ trút bỏ trách nhiệm
cho các chuyên viên và những người lãnh đạo
thay vì làm phần của mình.

Ta cảm thấy quá phức tạp và quá sức.
Nhưng phức tạp và khó khăn
không miễn cho chúng ta có những nỗ lực cá nhân.

Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ bình an …