Slides : Nếu một ngày …

 

Slides : Nếu một ngày …

Xem slides xin click tại đây

 

Nếu một ngày, bạn cảm thấy muốn khóc.
Hãy gọi cho tôi …

Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể khóc với bạn.

Nếu một ngày, bạn muốn bỏ chạy
Đừng ngại gọi cho tôi

Tôi không hứa sẽ ngăn bạn lại
Nhưng tôi có thể cùng chạy với bạn.

Nếu một ngày, bạn không muốn nghe ai cả
Hãy gọi cho tôi, tôi hứa tuyệt đối không nói một lời.

Nhưng nếu một ngày bạn gọi mà không thấy trả lời.

Hãy mau mau đến thăm tôi …
Có lẽ tôi đang cần đến bạn.

 

fKjpUxyBqhk