Slide : Ngày Hôm Nay …

 

 

Ngày Hôm Nay …

Xem slides xin click tại đây

 

Điều quí nhứt mà Bạn có là Hôm Nay
Dẫu rằng nó bị kẹp giữa Hôm Qua và Ngày Mai

Hôm Nay, Bạn có thể được hạnh phúc,
Chứ không phải Hôm Qua, hay Ngày Mai
Hôm Qua không còn nữa và Ngày Mai chưa đến

Hầu hết các bực bội của chúng ta
là tàn dư của Hôm Qua hay là vay mượn ở Ngày Mai

j12LSy_WeMU

 

Hãy giữ cho ngày Hôm Nay của Bạn trong sáng.
Hãy nhứt định tận hưởng, cho bằng được,
thực phẩm, công việc, và niềm vui của ngày Hôm Nay.

Ngày Hôm Nay thuộc về Bạn, nó đã được trao cho Bạn.

Chuyện ngày Hôm Qua đã hết và tất cả những Ngày Mai chưa đến

Hôm Nay là của Bạn
Hãy giữ những niềm vui và luôn hạnh phúc
Vượt qua buồn phiền và luôn tự chủ

Hãy sống hôm nay thế nào để lúc chiều về,
Bạn có thể nói : Hôm nay Tôi đã sống và đã yêu

Hãy tặng sự êm ả nầy cho tất cả những người mà Bạn mến.

 

 

Chúc Bạn ngủ ngon : nhớ thắp sáng các giấc mơ của Bạn