Slides : Về nguồn Giáo Hội Việt Nam

 

Slides : Về Nguồn Giáo Hội Việt Nam

Xem slides xin click tại đây


Trong ngày tĩnh tâm giới trẻ tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông mùa chay 2010, chúng tôi đã có dịp trình bày đề tài Về Nguồn Giáo hội Việt Nam, kèm với slides minh họa.

Khi đó trên trang hddmvn.net, chúng ta đã có slides “Lược Sử GHVN” với nhạc nền Năm Thánh : “Mùa Hồng ân”. (xin coi tại đây)


 

Đến nay chúng tôi xin sử dụng nguyên văn bài trình bày trên, ghép thêm hình ảnh và bổ sung thêm một số nội dung mới, với độ dài khoảng 12 phút  …

Hy vọng hữu ích cho các nhóm muốn tìm hiểu học hỏi về lịch sử Giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt trong bầu khí Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010.

Xin lưu ý : Âm thanh để ở dạng MP3, nên sau khi load trình chiếu “ghvn_luocsu.pps”, xin quý vị load thêm file “thuyetminh”, sắp xếp cùng một thư mục.

Do hạn chế của chương trình PowerPoint, xin để trình chiếu tự động chạy đến hết … Nếu tác động cách nào, âm thanh sẽ không còn phù hợp với hình ảnh.

Xin chân thành cảm ơn.

Lm Px Đào Trung Hiệu OP

Phần âm thanh… [mp3]http://hddmvn.net/z/slide/thuyetminh