Slides : Cả Đời Người …

 

Slides : Cả Đời Người …

Xem slides xin click tại đây


Có nhiều khi phải mất cả đời người
Mới học được thế nào là biết sống

Biết chia sẻ, biết cho đi quảng đại
Biết đối diện với khổ đau tê tái

Biết kiên gan đón nhận mỗi một ngày
Biết mỉm cười khi gặp phải đắng cay

Biết bước tới khi ta hòng kiệt sức
Biết cười vang khi tim ta muốn khóc

Biết vững vàng khi ta phải chia ly
Biết yêu thương khi ta chẳng còn gì

Biết thứ tha khi lòng ta muốn ghét
Biết tin tưởng Ngài luôn luôn có mặt

Biết gặp Ngài trong kinh nguyện nội tâm

 

Tư tưởng: RUTH MOYER GILMOUR
Nhạc: What a Wonderful World
Dịch và thiết kế: TRINH & NHIÊN

 

 

 

 

.